Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne her er gældende for kunden og Outdoor Adventures som leverandør ved on- og offline bestilling

BOOKING

Aftaler med Outdoor Adventures kan bookes via vores bookingsystem, kontaktformular på hjemmesiden, eller via henvendelse på telefon, med angivelse af ønsket dato, tid og længde.

Vi bekræfter bookinger via mail og herefter er bookingen bindende.

BETALING

Vi modtager betaling med visa/dankort, Mobilepay, bankoverførsel og kontant. Ved online bestilling med betaling samtidig, trækkes beløbet straks efter købet, både for gavekort, klippekort og bookinger.

Alle priser i vores online booking, og på siden i øvrigt, er angivet i danske kroner eller EUR.

ÆNDRING & AFBESTILLING

7 dages fortrydelsesret gælder ved online booking og betaling. Ved reservation indenfor 30 dage før arrangementsdato, gælder 3 dages fortrydelsesret. Fuldt beløb refunderes hvis arrangement eller den bookede tur aflyses, ellers ingen refundering.

.VORES AFLYSNING & ÆNDRING

Vejrforhold

Outdoor Adventures forbeholder sig retten til at aflyse eller ændre et arrangement på grund af uacceptable vind og vejrforhold – for jeres skyld. Aflyses arrangementet vil et alternativ blive tilbudt, eller det fulde beløb tilbagebetalt, dog uden ret til kompensation af enhver art. Er vi nødt til at ændre i arrangementet vil vi tilstræbe at længden og indholdet ikke får nævneværdige konsekvenser for det aftalte.

For få tilmeldt

Outdoor Adventures forbeholder sig retten til at aflyse en aktivitet ved 4 eller færre tilmeldte deltagere. Aflyses aktiviteten vil et alternativ blive tilbudt eller det fulde beløb refunderet. Vi tilstræber at give meddelelse 24 timer før, og senest 4 timer før start.

Klippekort

Gyldighed:
Klippekort er som udgangspunkt gyldige i 12 måneder, hvis ikke andet er angivet under købet af
klippekortet. Der kan forekomme kortere gyldighedsperioder ved fx kampagner og tilbud.
Klippekort er ikke personlige og kan deles med andre. Kortet kan heller ikke overdrages til andre.
Det er kundens eget ansvar at få brugt sine klip inden udløbsdatoen på kortet.

Levering
Klippekortet købes online og knyttes til din bookingprofil straks efter købet. Herefter foretager man sin
booking og systemet vil automatisk trække klippet fra kortet.

Gavekort

Gavekort købes i gavekortshoppen.
Købet kan fortrydes indtil 14 efter købet ved henvendelse til Outdoor adventures på mail, med mindres
gavekortet er taget i brug.
Gavekortet er gyldigt i 2år fra købsdatoen.
Gavekortet kan printes lige efter gennemført betaling og fremsendes ligeledes på e-mail.
Der modtages også en bekræftelse på købet på mail.

Handelsbetingelser ved firmaarrangementer:

Når tilbuddet er accepteret, kan det ikke afbestilles indenfor 14 dage før eventdatoen. I tilfælde af udefrakommende restriktioner, fx corona el. lign, er der fuld afbestillingsret indtil 2 dage før eventdatoen, indenfor 2 dage før betales kr. 2000,- til dækning af forberedelsesudgifter. Udendørs arrangementer er afhængige af vejret og kan aflyses af os indtil 2 dage før. I så fald foreslås arrangementet flyttet til en anden dato. Er dette ikke tilfredsstillende for gæsterne skal der ikke betales for det accepterede arrangement her, og gæsterne kan ikke kræve godtgørelse for evt. andet arrangement med anden leverandør som gæsterne ønsker. Betalingsfrist er 30 dage efter arrangementets afholdelse.

Det forudsættes at gæsternes arbejdsgiver har de relevante forsikringer for de deltagende gæster.

SIKKERHED

Sikkerhed er meget vigtigt for os og vi forbeholder os retten til udelade enkelte eller helt stoppe et arrangement hvis vi vurdere, at der er særlige grunde til at det ikke er forsvarligt at opstarte eller færdiggøre arrangementet.

FORSIKRING

Som led i arrangementets afvikling og inden for det tidsrum arrangementet forløber over, hvor Outdoor Adventures er leverandør, er deltagerne forsikret mod fysisk skade via en ansvarsforsikring. Den nævnte ansvarsforsikring dækker kun fysiske skader, der hidrører fra mangelfuld instruktion, fejl og mangler ved det anvendte udstyr, eller skader forvoldt af medarbejdere hos Outdoor Adventures eller underleverandører. Forsikringen indeholder også den lovpligtige passageransvarsforsikring ved aktiviteter hvor det er nødvendigt.

Ansvarsforsikringen der er tegnet af Outdoor Adventures, eller dennes underleverandør, dækker ikke øvrige skader uanset om disse er hændelige eller som følge af deltagernes uagtsomme eller forsætlige dispositioner, herunder, men ikke begrænset til, manglende overholdelse af de ved arrangementets gennemførelse, meddelte instrukser og sikkerhedsprocedurer.

Vi forudsætter, at vores gæster har den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for de deltagende medarbejdere, såfremt der er tale om et firmaarrangement.

Hvis der er tale om et privat arrangement forudsætter vi at deltagerne har en privat ulykkesforsikring.

ERSTATNINGSKRAV

Eventuelle erstatningskrav er underlagt dansk erstatningsret. Ved brug af underleverandører sikrer Outdoor Adventures, at disse er behørigt forsikret.

Enhver øvrig forsikring af deltagerne, og ethvert erstatningskrav som ikke er omfattet af den af Outdoor Adventures eller dennes underleverandørs tegnede ansvarsforsikring, er Outdoor Adventures uvedkommende.

Som arrangør af et event opfordres du til at undersøge, hvorvidt deltagerne er dækket ind under virksomhedens egen ansvarsforsikring, eller om der skal tegne yderligere forsikring til formålet.

HVEM HANDLER DU MED

Outdoor Adventures

v/ Much Fun ApS

CVR  38175491

Spørgsmål vedrørende handelsbetingelser for Outdoor Adventures kan sendes til: kontakt@outdooradventures.dk eller på telefon 5389 0585.