Handelsbetingelser

BOOKING

 

Aftaler med Outdoor Adventures kan bookes via vores kontaktformular med angivelse af ønsket eventdato og -tid, via online booking systemet  eller via kontakt på telefon.

Vi bekræfter bookinger via mail og herefter er bookingen bindende

BETALING

Det er muligt at betale via bankoverførsel, kontant på dagen eller via Mobilepay. Alle priser i vores online booking, og på siden i øvrigt, er angivet i danske kroner.

JERES ÆNDRING & AFBESTILLING

Ændringer eller afbestilling kan foretages indtil 14 dage før eventdato ved at sende en mail på: kontakt@outdooradventures.dk for at få foretaget den ønskede ændring. Ved afbestilling mindre end 14 dage før eventdato skal 50% af det samlet beløb betales og ved manglende fremmøde på eventdatoen skal det samlede beløb betales.

Alle former for afbestilling indenfor 14 dagen før eventdato skal sendes skriftligt på mail til kontakt@outdooradventures.dk

VORES AFLYSNING & ÆNDRING

Outdoor Adventures forbeholder sig retten til at aflyse eller ændre et arrangement på grund af uacceptable vind og vejrforhold – for jeres skyld. Aflyses arrangementet vil det fulde beløb blive tilbagebetalt, dog uden ret til kompensation af enhver art. Er vi nødt til at ændre i arrangementet vil vi tilstræbe at længden og indholdet ikke får nævneværdige konsekvenser for det aftalte. 

VORES AFLYSNING & ÆNDRING

Sikkerhed er meget vigtigt for os og da fulde mennesker og aktiviteter til lands og til vands ikke er en god kombination, forbeholder vi os retten til udelade enkelte eller helt stoppe et arrangement hvis vi vurdere, at det ikke er forsvarligt at opstarte eller færdiggøre det. 

FORSIKRING

Som led i arrangementets afvikling og inden for det tidsrum arrangementet forløber over, hvor Outdoor Adventures er leverandør, er deltagerne forsikret mod fysisk skade via en ansvarsforsikring. Den nævnte ansvarsforsikring dækker kun fysiske skader, der hidrører fra mangelfuld instruktion, fejl og mangler ved det anvendte udstyr, eller skader forvoldt af medarbejdere hos Outdoor Adventures eller underleverandører. Forsikringen indeholder også den lovpligtige passageransvarsforsikring ved aktiviteter hvor det er nødvendigt.

Ansvarsforsikringen der er tegnet af Outdoor Adventures, eller dennes underleverandør, dækker ikke øvrige skader uanset om disse er hændelige eller som følge af deltagernes uagtsomme eller forsætlige dispositioner, herunder, men ikke begrænset til, manglende overholdelse af de ved arrangementets gennemførelse, meddelte instrukser og sikkerhedsprocedurer.

Vi forudsætter, at vores gæster har den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for de deltagende medarbejdere, såfremt der er tale om et firmaarrangement.

Hvis der er tale om et privat arrangement forudsætter vi at deltagerne har en privat ulykkesforsikring.

ERSTATNINGSKRAV

Eventuelle erstatningskrav er underlagt dansk erstatningsret. Ved brug af underleverandører sikrer Outdoor Adventures, at disse er behørigt forsikret.

Enhver øvrig forsikring af deltagerne, og ethvert erstatningskrav som ikke er omfattet af den af Fjordlandet Outdoor Adventures eller dennes underleverandørs tegnede ansvarsforsikring, er Outdoor Adventures uvedkommende.

Som arrangør af et event opfordres du til at undersøge, hvorvidt deltagerne er dækket ind under virksomhedens egen ansvarsforsikring, eller om der skal tegne yderligere forsikring til formålet.

HVEM HANDLER DU MED

Outdoor Adventures

v/ Much Fun ApS

CVR  38175491

Spørgsmål vedrørende handelsbetingelser for Outdoor Adventures kan sendes til: kontakt@outdooradventures.dk eller på telefon 5389 0585.