Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne her er gældende for kunden og Outdoor Adventures som leverandør

BOOKING

Aftaler med Outdoor Adventures kan bookes via vores kontaktformular med angivelse af ønsket eventdato og -tid, via online booking systemet  eller via kontakt på telefon.

Vi bekræfter bookinger via mail og herefter er bookingen bindende

BETALING

Vi modtager betaling med visa/dankort, Mobilepay, bankoverførsel og kontant. Betaling trækkes straks efter købet, både for gavekort, klippekort og bookinger. 

Alle priser i vores online booking, og på siden i øvrigt, er angivet i danske kroner.

ÆNDRING & AFBESTILLING

7 dages fortrydelsesret gælder. Ved reservation indenfor 30 dage før arrangementsdato, gælder 3 dages fortrydelsesret. Fuld refundering hvis corona restriktioner kræver det eller ved afbud pga. corona sygdom. Fuldt beløb refunderes hvis turen aflyses, ellers ingen refundering. 

.

VORES AFLYSNING & ÆNDRING

Outdoor Adventures forbeholder sig retten til at aflyse eller ændre et arrangement på grund af uacceptable vind og vejrforhold – for jeres skyld. Aflyses arrangementet vil det fulde beløb blive tilbagebetalt, dog uden ret til kompensation af enhver art. Er vi nødt til at ændre i arrangementet vil vi tilstræbe at længden og indholdet ikke får nævneværdige konsekvenser for det aftalte.

Klippekort

Gyldighed:
Klippekort er som udgangspunkt gyldige i 12 måneder, hvis ikke andet er angivet under købet af
klippekortet. Der kan forekomme kortere gyldighedsperioder ved fx kampagner og tilbud.
Klippekort er ikke personlige og kan deles med andre. Kortet kan heller ikke overdrages til andre.
Det er kundens eget ansvar at få brugt sine klip inden udløbsdatoen på kortet.

Levering
Klippekortet købes online og knyttes til din bookingprofil straks efter købet. Herefter foretager man sin
booking og systemet vil automatisk trække klippet fra kortet.

Gavekort

Gavekort købes i gavekortshoppen.
Købet kan fortrydes indtil 14 efter købet ved henvendelse til Outdoor adventures på mail, med mindres
gavekortet er taget i brug.
Gavekortet er gyldigt i 2år fra købsdatoen.
Gavekortet kan printes lige efter gennemført betaling og fremsendes ligeledes på e-mail.
Der modtages også en bekræftelse på købet på mail.

SIKKERHED

Sikkerhed er meget vigtigt for os og vi forbeholder os retten til udelade enkelte eller helt stoppe et arrangement hvis vi vurdere, at der er særlige grunde til at det ikke er forsvarligt at opstarte eller færdiggøre arrangementet. 

FORSIKRING

Som led i arrangementets afvikling og inden for det tidsrum arrangementet forløber over, hvor Outdoor Adventures er leverandør, er deltagerne forsikret mod fysisk skade via en ansvarsforsikring. Den nævnte ansvarsforsikring dækker kun fysiske skader, der hidrører fra mangelfuld instruktion, fejl og mangler ved det anvendte udstyr, eller skader forvoldt af medarbejdere hos Outdoor Adventures eller underleverandører. Forsikringen indeholder også den lovpligtige passageransvarsforsikring ved aktiviteter hvor det er nødvendigt.

Ansvarsforsikringen der er tegnet af Outdoor Adventures, eller dennes underleverandør, dækker ikke øvrige skader uanset om disse er hændelige eller som følge af deltagernes uagtsomme eller forsætlige dispositioner, herunder, men ikke begrænset til, manglende overholdelse af de ved arrangementets gennemførelse, meddelte instrukser og sikkerhedsprocedurer.

Vi forudsætter, at vores gæster har den lovpligtige arbejdsskadeforsikring for de deltagende medarbejdere, såfremt der er tale om et firmaarrangement.

Hvis der er tale om et privat arrangement forudsætter vi at deltagerne har en privat ulykkesforsikring.

ERSTATNINGSKRAV

Eventuelle erstatningskrav er underlagt dansk erstatningsret. Ved brug af underleverandører sikrer Outdoor Adventures, at disse er behørigt forsikret.

Enhver øvrig forsikring af deltagerne, og ethvert erstatningskrav som ikke er omfattet af den af Outdoor Adventures eller dennes underleverandørs tegnede ansvarsforsikring, er Outdoor Adventures uvedkommende.

Som arrangør af et event opfordres du til at undersøge, hvorvidt deltagerne er dækket ind under virksomhedens egen ansvarsforsikring, eller om der skal tegne yderligere forsikring til formålet.

HVEM HANDLER DU MED

Outdoor Adventures

v/ Much Fun ApS

CVR  38175491

Spørgsmål vedrørende handelsbetingelser for Outdoor Adventures kan sendes til: kontakt@outdooradventures.dk eller på telefon 5389 0585.